spacer

Google Search Education

Google Search Education bestaat uit verschillende gratis lesmaterialen die binnen het hoger en voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden om te leren zoeken met de Google zoekmachine. Google heeft een compleet lesplan opgesteld dat bestaat uit een lessenpakket zoekvaardigheden op drie verschillende niveaus, het online zoekspel ‘A Google a Day’ en verschillende webinars en live trainingen over zoekvaardigheden. Alle lessen zijn in het Engels.

Uitgever
Google
Jaar van uitgave
2018
Doelgroepen
 • leerlingen havo 4
 • leerlingen havo 5
 • leerlingen vwo 4
 • leerlingen vwo 5
 • leerlingen vwo 6

Ook voor hoger onderwijs
Rol bibliotheek
Er is geen specifieke rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De leesconsulent kan adviseren bij de inzet van het leermiddel in curriculum.
Niveauopbouw
 • niveauopbouw binnen het leermiddel uitgewerkt
 • tussenstappen, einddoelen geformuleerd
 • Relatie met andere vakken
  Vakoverstijgend
  Doorlooptijd
  Vijf lessen per niveau (beginner, medium, gevorderd) die 1 à 2 lesuren per les in beslag nemen.
  Leerkrachtenhandleiding
  Ja

  Ja, bij het lespakket is er een uitgebreid lesplan en instructies per les.
  Behandelde bronnen
  • online bronnen
  Behandelde informatievaardigheden

  Ja, heel uitgebreid. (zoekstrategiën bepalen)
  Ja, maar vooral informatie ordenen.
  Kenmerken van opdrachten
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media
  Inzicht in belang en voortgang
  • inzicht in belang van informatievaardigheden
  Aanvragen
  Meer informatie:
 • Google
 • Aansluiting kerndoelen PO

  De uitgever geeft hier geen informatie over.

  Online bronnen
  Leerlingen leren:

  • structuur websites doorgronden
  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • webpagina van zoekresultaten goed lezen
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren