spacer

Google Search Education

Google Search Education bestaat uit verschillende gratis lesmaterialen die binnen het hoger en voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden om te leren zoeken met de Google zoekmachine. Google heeft een compleet lesplan opgesteld dat bestaat uit een lessenpakket zoekvaardigheden op drie verschillende niveaus, het online zoekspel ‘A Google a Day’ en verschillende webinars en live trainingen over zoekvaardigheden. Alle lessen zijn in het Engels.

Relatie met andere vakken:
Vakoverstijgend
Doorlooptijd:
Vijf lessen per niveau (beginner, medium, gevorderd) die 1 à 2 lesuren per les in beslag nemen.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja

Ja, bij het lespakket is er een uitgebreid lesplan en instructies per les.
Behandelde bronnen:
  • online bronnen

Behandelde informatievaardigheden:
Ja, heel uitgebreid. (zoekstrategiën bepalen)
Ja, maar vooral informatie ordenen.

Kenmerken van opdrachten:
  • leerlingen kunnen samenwerken
  • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
  • inzicht in belang van informatievaardigheden

Website
Online bronnen:
  • structuur websites doorgronden
  • verschillende websites gebruiken
  • waardevolle resultaten opslaan
  • webpagina van zoekresultaten goed lezen
  • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
  • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.