spacer

Bronnenwijzer

Bronnenwijzer is een webbased cursus waarin vwo leerlingen leren hoe ze via open access gratis gebruik kunnen maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De inhoud van de cursus sluit aan bij het maken van werkstukken, zoals het profielwerkstuk op het vwo.

Relatie met andere vakken:
De cursus kan ingezet worden bij onderzoeksopdrachten van verschillende vakken of bij het maken van het profielwerkstuk.
Doorlooptijd:
Flexibel inzetbare toepassing, geen specifieke doorlooptijd.
Behandelde bronnen:
  • online bronnen


Ja, maar specifiek voor open access wetenschappelijke bronnen.

Behandelde informatievaardigheden:
ja, maar beperkt
Ja, maar zeer beknopt
Verwerken van informatie: Nee. De leerling krijgt hier wel aanwijzingen voor.

Inzicht in belang en voortgang:
  • inzicht in belang van informatievaardigheden

Online bronnen:
  • verschillende websites gebruiken
Aansluiting kerndoelen PO

De uitgever geeft hier geen informatie over.