Blits Studievaardigheden

Blits studievaardigheden is een doorgaande leerlijn voor groep 5 t/m 8. Kinderen leren verschillende informatiebronnen lezen, begrijpen en verwerken, waaronder internet. Blits biedt een programma voor 1 les per week met in totaal 32 lessen per leerjaar. De leerstof is verdeeld in 4 lesblokken van 8 lessen. Elk lesblok wordt afgesloten met een toets. De lessen van een lesblok zijn opgebouwd rond een thema (bijvoorbeeld piraten, wintersport, dieren in de natuur). De methode sluit aan bij de Cito-toetsen. Leerlingen kunnen zowel begeleid als zelfstandig werken met Blits. Het materiaal bestaat uit een verschillende boeken, een digibordcomponent en een digitale toetsomgeving.

Relatie met andere vakken:
nee
Doorlooptijd:
1 les per week, in totaal 32 lessen per leerjaar.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:
Ja, maar niet in de vorm van een werkstuk. Wel in de zogenaamde toepassingstaken - opdrachten waarbij de gegeven bronnen gebruikt moeten worden.
Nee, tenzij door de docent een evaluatiemoment wordt toegevoegd.

Kenmerken van opdrachten:
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden

Kosten
Naam product Prijs Toelichting
Werkboek € 19,75 5 exempl.


Website
Online bronnen:
 • structuur websites doorgronden
 • verschillende websites gebruiken
 • waardevolle resultaten opslaan
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

 • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
 • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
 • kerndoel 10 Nederlandse taal; werken met taalstrategieën
 • kerndoel 11 Nederlandse taal; Nederlands grammatica en spelling
 • kerndoel 12 Nederlandse taal; woordenschat