Blits 2

Blits 2 is een doorgaande leerlijn studievaardigheden voor groep 5 t/m 8. Kinderen leren informatie uit verschillende bronnen selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen. Daarnaast is er aandacht voor het maken van werkstukken en spreekbeurten, internetvaardigheden en mediawijsheid. Blits biedt een programma aan met in totaal 48 lessen per leerjaar. De leerstof is verdeeld in 4 lesblokken van 12 lessen. Elk lesblok wordt afgesloten met een (digitale) toets. De methode biedt veel mogelijkheden voor differentiatie. Zwakkere leerlingen kunnen extra oefenen met herhalingslessen en voor de snellere leerlingen zijn er verdiepingsopdrachten bij iedere les. De methode sluit aan bij de Cito-toetsen. Leerlingen kunnen zowel begeleid als zelfstandig werken met Blits 2. Het materiaal bestaat uit een verschillende boeken, een digibordcomponent en een digitale toetsomgeving.

Relatie met andere vakken:
nee
Doorlooptijd:
48 lessen per leerjaar. Een les duurt 45 minuten.
Leerkrachtenhandleiding:
Ja
Behandelde bronnen:
 • online bronnen
 • offline bronnen

Behandelde informatievaardigheden:

Kenmerken van opdrachten:
 • concrete opdrachten uitvoeren en eindproduct opleveren
 • opdrachten geformuleerd vanuit voor de leerling herkenbare vraagstukken
 • reflectiemoment op opbrengsten van de verschillende stappen
 • leerlingen kunnen samenwerken
 • gebruik van verschillende media

Inzicht in belang en voortgang:
 • inzicht in belang van informatievaardigheden
 • inzicht in voortgang eigen vaardigheden

Kosten
Naam product Prijs Toelichting
Werkboek €22,50 5 exempl.


Website
Online bronnen:
 • verschillende websites gebruiken
 • waardevolle resultaten opslaan
 • webpagina van zoekresultaten goed lezen
 • zoekopdrachten voor zoekmachine samenstellen
 • zoekresultaten van zoekmachines interpreteren
Aansluiting kerndoelen PO

 • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
 • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
 • kerndoel 10 Nederlandse taal; werken met taalstrategieën
 • kerndoel 11 Nederlandse taal; Nederlands grammatica en spelling
 • kerndoel 12 Nederlandse taal; woordenschat